Een nieuwe samenwerking: Ergotherapie ErgoQ

woensdag 20 juli 2022

Misschien is het u al ter ore gekomen, maar anders maken we graag van de gelegenheid gebruik om u het laatste nieuwtje over ons uitgebreide team mede te delen. Sinds deze zomer is er een andere ergotherapiepraktijk voor volwassenen en ouderen gevestigd binnen onze locatie op de Walramstraat: ErgoQ (voor ergotherapie bij kinderen kunt u dus nog steeds gewoon terecht bij Kinderergotherapie Nadieh).

Wanneer maakt u een afspraak met een therapeut van ErgoQ?

ErgoQ: “Wanneer uw gezondheid u in de steek laat, kan dit grote invloed hebben op uw dagelijks functioneren. Toch wilt u graag de regie in eigen hand hebben en blijven meedoen in de maatschappij. Zelf boodschappen doen, het huishouden verzorgen of een maaltijd bereiden zijn slechts enkele voorbeelden. Doordat mensen steeds vaker en langer thuis blijven wonen, verschuift deze hulpvraag naar de eerstelijnszorg. ErgoQ speelt in op deze verandering en biedt doelgerichte therapie in elke gewenste situatie, in huis of in de directe omgeving. ErgoQ richt zich niet alleen op de moeilijkheden die u ervaart in het dagelijks leven, maar juist ook op de mogelijkheden en sluit aan bij wat voor u belangrijk is. Het doel is om samen een oplossing te vinden of een optimale situatie te creëren. Dit kan zijn door u te trainen, te adviseren of door hulpmiddelen of voorzieningen voor u aan te vragen. Kortom: ErgoQ werkt samen met u aan het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een voor u betekenisvolle activiteit.”

Het ErgoQ-team en de specialisaties

Het team van ErgoQ bestaat uit drie ergotherapeuten, namelijk Shima, Sifra en Chiara. Hieronder leest u welke specialisaties ze hebben.

Shima:

 • Compressietherapie, steunkousen & aan- en uittrekhulpmiddelen
 • De activiteitenweger (als hulp bij realisatie van blijvende gedragsverandering)
 • Behandeling van slaapstoornissen
 • Neurorevalidatie bij CNA (Centraal Neurologische Aandoeningen)
 • Oncologie

Sifra:

 • Compressietherapie, steunkousen & aan- en uittrekhulpmiddelen
 • De activiteitenweger
 • Interventie bij artrose
 • Behandeling van slaapstoornissen
 • Neurorevalidatie bij CNA
 • PRPP (onderzoek en behandeling bij problemen in de informatieverwerking)
 • Waardekaarten-methodiek (Acceptance and Commitment Therapy (ACT) die aansluit bij ergotherapeutische achtergronden)

Chiara:

 • Interventie bij artrose
 • Zitadvies voor ouderen
 • Behandeling bij complexe handproblematiek
 • Neurorevalidatie bij CNA
 • Parkinsontherapeut
 • Waardekaarten-methodiek

Afspraak maken

Via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie kunt u, zoals dat ook bij de fysiotherapie kan, meestal zonder verwijzing een afspraak maken, dit mag via e-mail (info@ergoq.nl) of telefoon (046-4770855). Op maandagmiddag en woensdagochtend zal Shima op locatie Walramstraat te vinden zijn, maar het is natuurlijk ook mogelijk een afspraak met Sifra of Chiara te maken.

Wilt u graag meer informatie? Kijk dan zeker eens op hun website www.ergoQ.nl.