Fitkids

               Niña

               Ed

Fitkids is een beweegprogramma van Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Deze kinderen kunnen bij Fitkids een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel als in groepsverband getraind. Individueel trainen de kinderen op fitnessapparatuur. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

Voor wie
Fitkids is voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening en daardoor een inactief leven leiden. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of specialist. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, reuma, autisme of aangeboren hartafwijkingen mee.

Doel van Fitkids
Met Fitkids krijgen de kinderen weer plezier in bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.